Meddelelse fra Pripps RingnesDato:Fre, 30/8 1996 Orkla

Ringnes vil distribuere produkter fra The Coca-Cola Company to måneder lenger

Av intensjonsavtalen mellom Pripps Ringnes og The Coca-Cola Company (TCCC) fra juni i år, fremgår det at TCCC har mulighet for å anmode Ringnes om å fortsette distribusjonen i Norge i inntil tre måneder - utover 1. mars 1997.

TCCC har nå informert Ringnes om at det vil bruke Ringnes' distribusjon to måneder utover 1. mars 1997 - det vil si til 1. mai 1997. Dette har Ringnes akseptert i henhold til intensjonsavtalen.

Distribusjonen i Sverige opphører som tidligere avtalt den 28. februar 1997.

Lisbeth Lindberg, tel.: 22 50 10 80, 30. august 1996

Orkla Hugin