Meldepliktig handel

Alle ansatte i Norge, Sverige, Danmark og Finland har fått tilbud om å kjøpe 60 eller 120 aksjer i Orkla til kurs 116,50 fratrukket en rabatt på 20%.

Følgende primærinnsidere har den 01.12.1999 kjøpt 120 aksjer i Orkla ASA til kurs 93,20. Alle nye beholdningstall er inkl. aksjer som ev. er tegnet i fortrinnsrettsemisjonen:

Konsernsjef Jens P. Heyerdahl d.y. og nærstående får en total beholdning etter kjøp på 475.717 aksjer i Orkla. I tillegg eier Heyerdahl 10% av Oktav Invest AS som totalt eier 5.025.696 aksjer i Orkla.
Adm. direktør Halvor Stenstadvold, Orkla ASA, får en total beholdning etter kjøp på 5.120 aksjer i Orkla.