Meldepliktig handel

Alle ansatte i Norge, Sverige, Danmark og Finland har fått tilbud om å kjøpe 60 eller 120 aksjer i Orkla til kurs 116,50 fratrukket en rabatt på 20%.

Følgende primærinnsidere har den 30.11.1999 kjøpt 120 aksjer i Orkla ASA til kurs 93,20. Alle nye beholdningstall er inkl. aksjer som ev. er tegnet i fortrinnsrettsemisjonen:

Adm. direktør Paul Bergqvist, Orkla Drikkevarer, får en total beholdning etter kjøp på 5.120 aksjer i Orkla.
Direktør Bjørn Erik Næss, Orkla ASA, får en total beholdning etter kjøp på 4.336 aksjer i Orkla.
Direktør Morten Ringvold, Orkla ASA, m/nærstående får en total beholdning etter kjøp på 31.156 aksjer i Orkla.
Direktør Lisbeth Lindberg, Orkla ASA, får en total beholdning etter kjøp på 4.556 aksjer i Orkla.