Meldepliktig handel

Alle ansatte i Norge, Sverige, Danmark og Finland har fått tilbud om å kjøpe 60 eller 120 aksjer i Orkla til kurs 116,50 fratrukket en rabatt på 20%.

Følgende primærinnsidere har den 29.11.1999 kjøpt aksjer i Orkla ASA til kurs 93,20. Alle nye beholdningstall er inkl. aksjer som ev. er tegnet i fortrinnsrettsemisjonen:

Adm. direktør Tom Vidar Rygh, Orkla ASA, har kjøpt 120 aksjer og får en total beholdning etter kjøp på 60.120 aksjer i Orkla.
Ansattevalgt varamedlem til styret Reidar Aaserød har kjøpt 60 aksjer og får en total beholdning etter kjøp på 60 aksjer i Orkla.