Meldepliktig handel

Alle ansatte i Norge, Sverige, Danmark og Finland har fått tilbud om å kjøpe 60 eller 120 aksjer i Orkla til kurs 116,50 fratrukket en rabatt på 20%.

Følgende primærinnsidere har den 25.11.1999 kjøpt 120 aksjer i Orkla ASA til kurs 93,20. Alle nye beholdningstall er inkl. aksjer som ev. er tegnet i fortrinnsrettsemisjonen:

Adm. direktør Finn Jebsen, Orkla ASA, m/nærstående får en total beholdning etter kjøp på 193.024 aksjer i Orkla.
Ansattevalgt varamedlem til styret Tom Stokstad får en total beholdning etter kjøp på 678 aksjer i Orkla.
Adm. direktør Per A. Sørlie, Borregaard, får en total beholdning etter kjøp på 5.120 aksjer i Orkla.