Meldepliktig handel

Alle ansatte i Norge, Sverige, Danmark og Finland har fått tilbud om å kjøpe 60 eller 120 aksjer i Orkla til kurs 116,50 fratrukket en rabatt på 20%.

Følgende primærinnsidere har den 24.11.1999 kjøpt 120 aksjer i Orkla ASA til kurs 93,20. Alle nye beholdningstall er inkl. aksjer som ev. er tegnet i fortrinnsrettsemisjonen:

Adm. direktør Håkon Chr. Andersen, Orkla Foods får en total beholdning etter kjøp på 7.322 aksjer i Orkla.
Direktør Roar Engeland, Orkla ASA, får en total beholdning etter kjøp på 4.202 aksjer i Orkla.
Bent Fuglesang, Orkla ASA, får en total beholdning etter kjøp på 28.349 aksjer i Orkla.
Adm. direktør John Jørgensen, Orkla Brands, får en total beholdning etter kjøp på 26.680 aksjer i Orkla.
Adm. direktør Jan Lindh, Orkla Media, får en total beholdning etter kjøp på 32.548 aksjer i Orkla.
Styreformann Egil M. Ullebø, Borregaard, får en total beholdning etter kjøp på 61.717 aksjer i Orkla.
Adm. direktør Bjørn M. Wiggen, Ringnes, får en total beholdning etter kjøp på 21.916 aksjer i Orkla.
Direktør Geir Aarseth, Orkla ASA, får en total beholdning etter kjøp på 3.686 aksjer i Orkla.
Ansattevalgt styreobservatør Kjell Kjønigsen får en total beholdning etter kjøp på 138 aksjer i Orkla.
Ansattevalgt styreobservatør Eva Bergquist får en total beholdning etter kjøp på 120 aksjer i Orkla.
Direktør John Giverholt, Orkla ASA, får en total beholdning etter kjøp på 4.120 aksjer i Orkla.
Direktør Tor Aamot, Orkla ASA, får en total beholdning etter kjøp på 4.620 aksjer i Orkla.
Jens Hoel, Orkla ASA, får en total beholdning etter kjøp på 2.120 aksjer i Orkla.