Meldepliktig handel

Kjell Kjønigsen er i Orkla ASAs fortrinnsrettsemisjon tildelt 16 tegningsretter og har den 22.11.1999 tegnet 2 nye aksjer til kurs NOK 6,25. Total beholdning etter emisjonen vil være 18 aksjer.

Tom Stokstad er i Orkla ASAs fortrinnsrettsemisjon tildelt 489 tegningsretter og har den 22.11.1999 tegnet 69 nye aksjer til kurs NOK 6,25. Total beholdning etter emisjonen vil være 558 aksjer.