Meldepliktig handel

Oktav Invest a.s, som eies 80% av Orkla, eide pr. 7.10.99 4.188.084 Orkla A-aksjer, og 837.612 Orkla B-aksjer. I prospektet vedr. den pågående fortrinnsrettsemisjonen knyttet til opphevelsen av skillet mellom A- og B-aksjer var det forutsatt at de tegningsrettene Oktav Invest var tildelt skulle selges i markedet. Oktav Invest har besluttet at kun 20% av de tildelte tegningsrettene (tilsvarende 837.616 tegningsretter) skal selges. Salget er gjennomført 19.11.99 til kurs NOK 14,9812. De øvrige tegningsrettene vil ikke bli solgt. Transaksjonen endrer ikke selskapets beholdning av aksjer i Orkla.