Meldepliktig handel

Bjørn Erik Næss har den 17.11.99 kjøpt 1.384 tegningsretter til NOK 15,20 og tegnet 198 nye aksjer til kurs NOK 6,25 i fortrinnsrettsemisjonen i Orkla ASA. Total beholdning etter emisjonen vil være 4,216 aksjer.