Meldepliktig handel

Håkon Christian Andersen er i Orkla ASAs fortrinnsrettsemisjon tildelt 16 tegningsretter og har den 16.11.1999 tegnet 2 nye aksjer til kurs NOK 6,25. Total beholdning etter emisjonen vil være 7.202 aksjer.

Øystein Eskeland er i Orkla ASAs fortrinnsrettsemisjon tildelt 880 tegningsretter og har den 16.11.1999 tegnet 125 nye aksjer til kurs NOK 6,25. Total beholdning etter emisjonen vil være 5.005 aksjer.

Bent Fuglesang er i Orkla ASAs fortrinnsrettsemisjon tildelt 20.480 tegningsretter og har den 16.11.1999 tegnet 2.925 nye aksjer til kurs NOK 6,25. Total beholdning etter emisjonen vil være 28.229 aksjer.

Bjørn Erik Næss er i Orkla ASAs fortrinnsrettsemisjon tildelt 16 tegningsretter og har den 16.11.1999 tegnet 2 nye aksjer til kurs NOK 6,25. Total beholdning etter emisjonen vil være 4.018 aksjer.

Svein Ribe-Anderssen er i Orkla ASAs fortrinnsrettsemisjon tildelt 532 tegningsretter og har den 16.11.1999 tegnet 76 nye aksjer til kurs NOK 6,25. Total beholdning etter emisjonen vil være 712 aksjer.

Bjørn Savén er i Orkla ASAs fortrinnsrettsemisjon tildelt 24.500 tegningsretter og har den 16.11.1999 tegnet 3.500 nye aksjer til kurs NOK 6,25. Total beholdning etter emisjonen vil være 28.000 aksjer.