Meldepliktig handel

Roar Engeland er i Orkla ASAs fortrinnsrettsemisjon tildelt 72 tegningsretter og har den 15.11.1999 tegnet 10 nye aksjer til kurs NOK 6,25. Total beholdning etter emisjonen vil være 4.082 aksjer.

Finn Jebsen med nærstående parter er i Orkla ASAs fortrinnsrettsemisjon tildelt 97.812 tegningsretter og har den 15.11.1999 tegnet 13.972 nye aksjer til kurs NOK 6,25. Total beholdning etter emisjonen vil være 192.904 aksjer.

John Jørgensen er i Orkla ASAs fortrinnsrettsemisjon tildelt 17.052 tegningsretter og har den 15.11.1999 tegnet 2.436 nye aksjer til kurs NOK 6,25. Total beholdning etter emisjonen vil være 26.560 aksjer.

Jan Lindh er i Orkla ASAs fortrinnsrettsemisjon tildelt 24.000 tegningsretter og har den 15.11.1999 tegnet 3.428 nye aksjer til kurs NOK 6,25. Total beholdning etter emisjonen vil være 32.428 aksjer.

Morten Ringvold med nærstående parter er i Orkla ASAs fortrinnsrettsemisjon tildelt 10.000 tegningsretter og har den 15.11.1999 tegnet 1.428 nye aksjer til kurs NOK 6,25. Total beholdning etter emisjonen vil være 31.036 aksjer.

Egil Ullebø er i Orkla ASAs fortrinnsrettsemisjon tildelt 43.044 tegningsretter og har den 15.11.1999 tegnet 6.149 nye aksjer til kurs NOK 6,25. Total beholdning etter emisjonen vil være 61.597 aksjer.

Bjørn Wiggen er i Orkla ASAs fortrinnsrettsemisjon tildelt 14.536 tegningsretter og har den 15.11.1999 tegnet 2.076 nye aksjer til kurs NOK 6,25. Total beholdning etter emisjonen vil være 21.796 aksjer.

Geir Aarseth er i Orkla ASAs fortrinnsrettsemisjon tildelt 800 tegningsretter og har den 15.11.1999 tegnet 114 nye aksjer til kurs NOK 6,25. Total beholdning etter emisjonen vil være 3.566 aksjer.