Meldepliktig handel

Nærstående selskap til Orklas styreformann Stein Erik Hagen, Fresje AS, har 16. desember 2010 solgt 55 000 aksjer i Orkla ASA til kurs 56,00 kroner.
 
Etter denne transaksjonen utgjør Stein Erik Hagen og hans nærståendes samlede eierandel i Orkla ASA 239 887 000 aksjer, som tilsvarer 23,3 % av utestående antall aksjer.
 
Orkla ASA,
Oslo, 17. desember 2010
 
Referanse:
Rune Helland, SVP Orkla Investor Relations
Tel.: +47 977 13 250
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12