Meldepliktig handel

Konsernsjef i Orkla ASA Jens P. Heyerdahl d.y. med nærstående parter er i Orkla ASAs fortrinnsrettsemisjon tildelt 331.956 tegningsretter og har den 12.11.1999 tegnet 47.421 nye aksjer til kurs NOK 6,25. Total beholdning etter emisjonen vil være 475.597 aksjer. I tillegg eier Heyerdahl 10% av Oktav Invest AS som totalt eier 5.025.696 aksjer i Orkla (4.188.084 A-aksjer og 837.612 B-aksjer).

Administrerende direktør i Orkla ASA Tom Vidar Rygh er i Orkla ASAs fortrinnsrettsemisjon tildelt 47.624 tegningsretter. Han kjøpte den 08.11.1999 4.008 tegningsretter og har den 12.11.1999 totalt tegnet 7.376 nye aksjer til kurs NOK 6,25. Total beholdning etter emisjonen vil være 60.000 aksjer.

Styremedlem i Orkla ASA Odd Gleditsch jr. er i Orkla ASAs fortrinnsrettsemisjon tildelt 400 tegningsretter og har den 12.11.1999 tegnet 57 nye aksjer til kurs NOK 6,25. Total beholdning etter emisjonen vil være 1.897 aksjer.

Styremedlem i Orkla ASA Truls Holthe er i Orkla ASAs fortrinnsrettsemisjon tildelt 6.300 tegningsretter og har den 12.11.1999 tegnet 900 nye aksjer til kurs NOK 6,25. Total beholdning etter emisjonen vil være 30.496 aksjer.