Meldepliktig handel

Adm. direktør i Orkla ASA Tom Vidar Rygh har idag kjøpt 4.008 tegningsretter a NOK 14,50 i fortrinnsrettsemisjonen i Orkla ASA. 7 tegningsretter gir rett til å tegne en ny aksje til tegningskurs NOK 6,25 i perioden frem til 22.11.99. Ny beholdning er 47.624 Orkla A-aksjer og 5.000 Orkla B-aksjer, totalt 52.624 aksjer og 51.632 tegningsretter.