Meldepliktig handel

Håkon Chr. Andersen har mottatt 2.500 Orkla B-aksjer og kjøpt 2.500 Orkla B-aksjer. Ny beholdning er 16 Orkla A-aksjer og 7.184 Orkla B-aksjer, totalt 7.200 aksjer.
Paul Bergqvist har mottatt 2.500 Orkla B-aksjer og kjøpt 2.500 Orkla B-aksjer. Ny beholdning totalt 5.000 Orkla B-aksjer.
Roar Engeland har mottatt 2.000 Orkla B-aksjer og kjøpt 2.000 Orkla B-aksjer. Ny beholdning er 72 Orkla A-aksjer og 4.000 Orkla B-aksjer, totalt 4.072 aksjer.
Bent Fuglesang har mottatt 1.000 Orkla B-aksjer og kjøpt 1.000 Orkla B-aksjer. Ny beholdning er 20.480 Orkla A-aksjer og 4.824 Orkla B-aksjer, totalt 25.304 aksjer.
John Giverholt har mottatt 2.000 Orkla B-aksjer og kjøpt 2.000 Orkla B-aksjer. Ny beholdning totalt er 4.000 Orkla B-aksjer.
Jens P. Heyerdahl d.y. har mottatt 2.500 Orkla B-aksjer og kjøpt 2.500 Orkla B-aksjer. Ny beholdning (m/nærstående) er 331.956 Orkla A-aksjer og 96.220 Orkla B-aksjer, totalt 428.176 aksjer.
Jens Hoel har mottatt 1.000 Orkla B-aksjer og kjøpt 1.000 Orkla B-aksjer. Ny beholdning totalt er 2.000 Orkla B-aksjer.
Finn Jebsen har mottatt 2.500 Orkla B-aksjer og kjøpt 2.500 Orkla B-aksjer. Ny beholdning (m/nærstående) er 97.812 Orkla A-aksjer og 76.120 Orkla B-aksjer, totalt 173.932 aksjer.
John Jørgensen har mottatt 2.500 Orkla B-aksjer og kjøpt 2.500 Orkla B-aksjer. Ny beholdning er 17.052 Orkla A-aksjer og 7.072 Orkla B-aksjer, totalt 24.124 aksjer.
Lisbeth Lindberg har mottatt 2.000 Orkla B-aksjer og kjøpt 2.000 Orkla B-aksjer. Ny beholdning totalt er 4.436 Orkla B-aksjer.
Jan Lindh har mottatt 2.500 Orkla B-aksjer og kjøpt 2.500 Orkla B-aksjer. Ny beholdning er 24.000 Orkla A-aksjer og 5.000 Orkla B-aksjer, totalt 29.000 aksjer.
Bjørn Erik Næss har mottatt 2.000 Orkla B-aksjer og kjøpt 2.000 Orkla B-aksjer. Ny beholdning er 16 Orkla A-aksjer og 4.000 Orkla B-aksjer, totalt 4.016 aksjer.
Morten Ringvold har mottatt 2.000 Orkla B-aksjer og kjøpt 2.000 Orkla B-aksjer. Ny beholdning (m/nærstående) er 10.000 Orkla A-aksjer og 19.768 Orkla B-aksjer, totalt 29.768 aksjer.
Tom Vidar Rygh har mottatt 2.500 Orkla B-aksjer og kjøpt 2.500 Orkla B-aksjer. Ny beholdning er 47.624 Orkla A-aksjer og 5.000 Orkla B-aksjer, totalt 52.624 aksjer.
Halvor Stenstadvold har mottatt 2.500 Orkla B-aksjer og kjøpt 2.500 Orkla B-aksjer. Ny beholdning totalt er 5.000 Orkla B-aksjer.
Per A. Sørlie har mottatt 2.500 Orkla B-aksjer og kjøpt 2.500 Orkla B-aksjer. Ny beholdning totalt er 5.000 Orkla B-aksjer.
Egil M. Ullebø har mottatt 2.500 Orkla B-aksjer og kjøpt 2.500 Orkla B-aksjer. Ny beholdning er 43.044 Orkla A-aksjer og 12.404 Orkla B-aksjer, totalt 55.448 aksjer.
Bjørn M. Wiggen har mottatt 1.500 Orkla B-aksjer og kjøpt 1.500 Orkla B-aksjer. Ny beholdning er 14.536 Orkla A-aksjer og 5.184 Orkla B-aksjer, totalt 19.720 aksjer.
Tor Aamot har mottatt 2.000 Orkla B-aksjer og kjøpt 2.000 Orkla B-aksjer. Ny beholdning totalt er 4.500 Orkla B-aksjer.
Geir Aarseth har mottatt 1.000 Orkla B-aksjer og kjøpt 1.000 Orkla B-aksjer. Ny beholdning er 800 Orkla A-aksjer og 2.652 Orkla B-aksjer, totalt 3.452 aksjer.