Meldepliktig handel

Styremedlem i Orkla ASA Björn Savén har den 4.10.1999 kjøpt 4.500 Orkla A-aksjer til kurs NOK 120. Total beholdning etter kjøpet for Björn Savén er 24.500 Orkla A-aksjer.