Meldepliktig handel

Dag J. Opedal, konsernsjef i Orkla ASA, overførte i dag den 18. desember 2009, 34 274 aksjer i Orkla ASA til Alcaran AS, organisasjonsnummer 992868597. Aksjene ble overført til kurs 55,45 kroner pr. aksje.

Alcaran AS er Opedals heleide selskap. Dag J. Opedal og nærstående har en beholdning av Orkla-aksjer på til sammen 342 173 aksjer og 1 270 000 opsjoner.

Orkla ASA,
Oslo, 18. desember 2008

Kontakt Orkla Investor Relations:
Siv Merethe S. Brekke, Tel.: +47 2254 4455


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12