Meldepliktig handel

Roar Engeland, konserndirektør i Orkla ASA, overførte i dag den 17. desember 2009, 34 274 aksjer i Orkla ASA til Alfa Nord AS, organisasjonsnummer 988136743. Aksjene ble overført til snittkurs 56,00 kroner pr. aksje.

 

Alfa Nord AS er Engelands heleide selskap. Roar Engeland og nærstående har en beholdning av Orkla-aksjer på til sammen 178 278 aksjer og 615 000 opsjoner.

 

Orkla ASA,

Oslo, 17. desember 2008

 

Kontakt Orkla Investor Relations:

Siv Merethe S. Brekke, Tel.: +47 2254 4455