Meldepliktig handel

Orkla ASA har under sitt opsjonsprogram for ledere tildelt Dag J. Opedal og Roar Engeland 30.000 opsjoner hver. Opsjonene gir rett til å kjøpe et tilsvarende antall Orkla-aksjer. Strikekursen er NOK 238,70.

Disse opsjonene kan utøves i perioden fra tidspunktet for offentliggjørelse av Orklas årsresultat for 2007 (i februar 2008) og utløper 15. desember 2010.
 
Orkla ASA har videre forpliktet seg til å tildele tilsvarende 30.000 opsjoner hver til Opedal og Engeland om et år med strikekurs lik børskurs på tildelingstidspunktet tillagt 10%. Disse opsjonene vil kunne utøves i perioden fra tidspunktet for offentliggjøring av Orklas årsresultat for 2008 (i februar 2009) og vil utløpe 15. desember 2011.
 
Konstituert konsernsjef Dag J. Opedal har videre kjøpt 4.500 aksjer i Orkla ASA den 14.02.2005 til kurs NOK 214,50.
 
Etter transaksjonene fremkommer følgende
 
Navn - Ny tildeling - Sum opsjoner etter tildeling - Tildeling 2005 hvis i uoppsagt stilling -  Total aksjebeholdning - Kontantbonus (syntetiske opsjoner).
 
Dag J. Opedal - 30.000 - 160.000 - 30.000 - 21.213 - 70.000.
Roar Engeland - 30.000 - 160.000 - 30.000 - 13.102 - 68.000.
 
Samlet utstedte opsjoner etter disse transaksjoner er 1.870.579.  I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat en sikringsposisjon på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til kontantbonusordningen.
 
Orkla eier 6.415.471 egne aksjer.