Meldepliktig handel

15.12.2004: Orkla innløste den 14. desember 2004 totalt 5.334 opsjoner i Orkla-aksjer til strikekurs 132.

Opsjonsutøver er investeringssjef Ola Uhre, Orkla ASA.  
 
Ola Uhre har samtidig solgt 5.415 aksjer til kurs 192. Hans beholdning etter transaksjonen er 5.434 aksjer og 33.666 opsjoner i Orkla ASA.
 
Etter disse transaksjoner har Orkla 6.521.071 egne aksjer og har samlet utstedt 1.924.845 opsjoner.  I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat en sikringsposisjon på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til kontantbonusordningen.