Meldepliktig handel

07.06.2004: Det vises til tidligere børsmeldinger angående Orklas derivatposisjon knyttet til sikring av konsernets aksjekursbaserte kontantbonusordning, senest 19. mai 2003.

Orkla har den 4. juni 2004, i forbindelse med utløp av en eksisterende kontrakt, inngått en ny tilsvarende kontrakt i finansielt kontantavregnet derivat knyttet til Orkla-aksjens kursutvikling med tilsvarende 100.000 underliggende aksjer. Transaksjonen er avregnet til kurs kr 172,10.
Transaksjonen endrer ikke eksponeringen i finansielt kontantavregnet derivat knyttet til Orklas aksjekurs.
 
Etter denne transaksjonen har Orkla en sikringsposisjon på 450.000 underliggende aksjer knyttet til kontantbonusordningen.
 
Videre eier Orkla 7.598.756 egne aksjer. Generalforsamlingens vedtak om å amortisere 1.607.151 aksjer ventes effektuert i august d.å. Når denne er gjennomført, vil Orklas beholdning av egne aksjer være 5.991.605.