Meldepliktig handel

Aksjonærers ubenyttede tegningsretter i Orkla ASAs fortrinnsrettsemisjon er solgt i markedet til kurs NOK 16,90. Følgende innsidere har ikke benyttet sine tegningsretter og deres tegningsretter inngikk i totalsalg av tegningsretter: Styremedlem Harald Norvik, 44 tegningsretter. Norviks totalbeholdning er 44 aksjer i Orkla. Ansattevalgt varamedlem til styret, Thor Arild Bolstad, 196 tegningsretter. Bolstads totalbeholdning er 196 aksjer i Orkla.