Meldepliktig handel - Adresseavisen ASA

Orkla Media AS har solgt 354 728 aksjer i Adresseavisen ASA til kurs 854,28 kroner.

Orkla ASA/Orkla Media AS eier etter denne transaksjonen ingen aksjer i selskapet
 
Bakgrunnen for meldingen er at Lise Hammergren er styremedlem i Adresseavisen.
 
 
 
Ref.:
Rune Helland, ass. dir. Investor Relations, Tel: +47 22 54 44 11