Meldepliktig handel - Åge Korsvold

Åge Korsvold, nestleder i styret i Orkla ASA, har den 9. juni 2011 gjennom nærstående selskap Gyljandi AS, inngått terminkontrakt på kjøp av 200.000 aksjer i Orkla ASA med forfall 8. desember 2011 til kurs 51,78 per aksje.

 

Åge Korsvold med nærstående kontrollerer etter denne transaksjonen 220.000 aksjer i Orkla ASA.

 

Orkla ASA,
Oslo, 10. juni 2011

Kontakt:
Rune Helland, SVP Investor Relations
Tel.: +47 22 54 44 11


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12