Meldepliktig handel - aksjer til ansatte 2004

23.11.2004:

Alle ansatte i Norge, Danmark, Finland, Sverige, Østerrike, Sveits, Polen og USA har fått tilbud om å kjøpe 40 eller 100 aksjer i Orkla til kurs NOK 180,- fratrukket en rabatt på 20%.  Programmet for aksjer til ansatte ble introdusert i 1999. Tilbudsperioden er 15.11.-25.11.2004.
 
Følgende primærinnsidere har kjøpt 100 aksjer i Orkla ASA til kurs NOK 144,00 den 22.11.2004:
 
Konsernsjef Finn Jebsen og nærstående - beholdning etter kjøp 239.676 aksjer og 225.000 opsjoner.
Adm. dir. Halvor Stenstadvold, Orkla ASA, - beholdning etter kjøp 12.600 aksjer og 90.000 opsjoner.
Adm. dir. Roar Engeland, Orkla ASA, - beholdning etter kjøp 13.102 aksjer og 130.000 opsjoner.
Adm. dir. Dag J. Opedal, Orkla ASA, - beholdning etter kjøp 16.713 aksjer og 130.000 opsjoner.
Økonomidir. Terje Andersen, Orkla ASA - beholdning etter kjøp 2.600 aksjer og 34.000 opsjoner.
Investeringsdir. Anders Berggren, Orkla ASA, og nærstående - beholdning etter kjøp 4.671 aksjer og 32.000 opsjoner.
Revisjonssjef Fridthjof Røer, Orkla ASA, - beholdning etter kjøp 200 aksjer og 3.000 opsjoner.
Informasjonsdirektør Ole Kristian Lunde, Orkla ASA, og nærstående - beholdning etter kjøp 490 aksjer og 3.000 opsjoner.
Investeringssjef Ola Uhre, Orkla ASA - beholdning etter kjøp 5.515 aksjer og 36.000 opsjoner.
Personaldir. Tor Aamot, Orkla ASA, - beholdning etter kjøp 6.100 aksjer og 21.667 opsjoner.
Direktør Geir Aarseth, Orkla ASA, - beholdning etter kjøp 4.166 aksjer og 3.000 opsjoner.
Adm. dir. Håkon Chr Andersen, Orkla Foods, - beholdning etter kjøp 9.368 aksjer og 13.334 opsjoner.
Dir. John Jørgensen, Orkla Brands, - beholdning etter kjøp 27.160 aksjer og 16.000 opsjoner.
Adm. dir. Torkild Nordberg, Orkla Brands, - beholdning etter kjøp 600 aksjer og 39.167 opsjoner.
Adm.dir. Bente Brevik, Nidar AS, - beholdning etter kjøp 2.600 aksjer og 18.000 opsjoner.
Koncernchef Joachim Malling, Det Berlingske Officin A/S, - beholdning etter kjøp 100 aksjer og 12.000 opsjoner.
Adm. dir. Per A. Sørlie, Borregaard, - beholdning etter kjøp 5.600 aksjer og 42.500 opsjoner.
Styreformann Egil M. Ullebø, Borregaard, - beholdning etter kjøp 55.197 aksjer.
Ansattevalgt styremedlem i Orkla ASA Kjetil Haanes, - total beholdning etter kjøp 150 aksjer.
Ansattevalgt observatør i styret i Orkla ASA Gunn Liabø, - beholdning etter kjøp 748 aksjer.
Ansattevalgt varamedlem i styret i Orkla ASA Stein Eliasson, - total beholdning etter kjøp 200 aksjer.
Ansattevalgt varamedlem i styret i Orkla ASA Marianne Østlie, - beholdning etter kjøp 480 aksjer.
Ansattevalgt varamedlem i styret i Orkla ASA Per Arnfinn Solberg, - beholdning etter kjøp 728 aksjer.