Meldepliktig handel - aksjer til ansatte 2004

26.11.2004: Alle ansatte i Norge, Danmark, Finland, Sverige, Østerrike, Sveits, Polen og USA har fått tilbud om å kjøpe 40 eller 100 aksjer i Orkla til kurs NOK 180,- fratrukket en rabatt på 20%.

Programmet for aksjer til ansatte ble introdusert i 1999. Tilbudsperioden var 15.11.-25.11.2004.
 
Følgende primærinnsidere har kjøpt 100 aksjer i Orkla ASA til kurs NOK 144,00 den 25.11.2004:
 
Juridisk direktør Karl Otto Tveter - beholdning etter kjøp 1.100 aksjer og 24.667 opsjoner.
Direktør Gunnar Vikstrøm, Borregaard, - beholdning etter kjøp 4.200 aksjer og 5.000 opsjoner.
Adm. dir. Jan Lindh, Orkla Media, - beholdning etter kjøp 33.028 aksjer og 7.500 opsjoner.
VD Mikael Aru, Procordia Food, - beholdning etter kjøp 200 aksjer og 6.000 opsjoner.