Meldepliktig handel - aksjer til ansatte 2006

13.03.2006: Alle ansatte i Norge, Danmark, Finland, Sverige, Østerrike, Sveits, Polen og USA har fått tilbud om å kjøpe 30, 60 eller 120 aksjer i Orkla til kurs NOK 287,50 fratrukket en rabatt på 20%.

Se vedlegg