Meldepliktig handel - aksjer til ansatte 2007 Korreksjon

Vi viser til dagens melding om primærinnsideres kjøp av Orkla aksjer.

Riktig antall total beholdning av aksjer og opsjoner for Konserndirektør Hilde Myrberg er 5.378 aksjer og 75.000 opsjoner.
 
 
 
Ref.: Rune Helland, Direktør Investor Relations Tlf.: +47 2254 4411