Meldepliktig handel - aksjer til ansatte 2007

Alle ansatte i 26 land har fått tilbud om å kjøpe 50, 150, 250 eller 350 aksjer i Orkla til kurs NOK 99,70 fratrukket en rabatt på 20 %.

Ref.:
Rune Helland, Direktør Investor Relations Tlf.: +47 2254 4411