Meldepliktig handel - Aksjer til Ansatte 2008

Det vises til børsmelding av 15.12.2008 om Aksjer til Ansatte 2008. Som en følge av en sluttkorrigering har Orkla 18. desember 2008 overført ytterligere 884 aksjer til Orkla-ansatte.
 
Det er etter dette totalt overført 1 991 497 aksjer til egne ansatte i forbindelse med Aksjer til Ansatte 2008.
 
Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 11 869 223 aksjer.  
 
Orkla ASA,
Oslo, 19. desember 2008
 
Referanse:
Lars Røsæg, Orkla Investor Relations,
Tel.: +4722 544426