Meldepliktig handel - Aksjer til Ansatte 2008

Det vises til børsmelding av 5. november 2008 om Aksjer til Ansatte 2008.
 
Kjøpskurs, og følgelig antall aksjer ervervet av primærinnsidere, ble fastsatt på grunnlag av Orkla-aksjens sluttkurs 12. november 2008. Kjøpskurs ble dermed fastsatt til NOK 31,69 kroner pr. aksje, etter fradrag for en rabatt på 25 %.
 
Antall aksjer ervervet av primærinnsidere, samt ny beholdning, er vedlagt denne meldingen.
 
Orkla ASA,
Oslo, 13. november 2008
 
Referanse:
Rune Helland, SVP Orkla Investor Relations
Tel: +47 22 54 44 11
 
Lars Røsæg, Orkla Investor Relations
Tel: +47 22 54 44 26