Meldepliktig handel - Aksjer til Ansatte 2008

Ansatte i 26 land har fått tilbud om å kjøpe Orkla-aksjer med rabatt for alternativt 4 000, 12 000, 20 000 eller 28 000 kroner. Rabatten er i år økt fra 20 % til 25 %. Kjøpskurs vil være Orkla-aksjens sluttkurs 12. november 2008, fratrukket rabatten på 25 %. Tilbudsperioden er 3.11.-11.11.2008. Programmet for aksjer til ansatte ble introdusert i 1999.
 
Følgende primærinnsidere har kjøpt aksjer i Orkla ASA den 04.11.2008 (se vedlegg):
 
Kjøpskurs og antall aksjer ervervet av primærinnsidere, samt ny beholdning, vil bli meldt etter at kjøpskursen er fastsatt.
 
Orkla ASA,
Oslo, 5. november 2008
 
Referanse:
Rune Helland, SVP Orkla Investor Relations
Tel: +47 22 54 44 11
 
Lars Røsæg, Orkla Investor Relations
Tel: +47 22 54 44 26