Meldepliktig handel - Aksjer til Ansatte 2008

I forbindelse med Orklas program for Aksjer til Ansatte ble det fredag 9.januar 2009 overført ytterligere 884 aksjer til Orkla-ansatte.
 
Det er etter dette totalt overført 1 992 381 aksjer til egne ansatte i forbindelse med Aksjer til Ansatte 2008.
Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 11 917 004 aksjer.  
 
Orkla ASA,
Oslo, 12. januar 2009
 
Referanse:
Lars Røsæg, Orkla Investor Relations,
Tel.: +4722 544426