Meldepliktig handel - Aksjer til Ansatte 2009

Ansatte i 26 land har fått tilbud om å kjøpe Orkla-aksjer med rabatt for alternativt 4 000,
12 000, 20 000 eller 28 000 kroner. Kjøpskurs vil være Orkla-aksjens sluttkurs 11. november 2009, fratrukket en rabatt på 25 %. Tilbudsperioden er 2.11.-10.11.2009. Programmet for aksjer til ansatte ble introdusert i 1999.
 
Følgende primærinnsidere har kjøpt aksjer i Orkla ASA den 02.11.2009 (se vedlegg):
 
Kjøpskurs og antall aksjer ervervet av primærinnsidere, samt ny beholdning, vil bli meldt etter at kjøpskursen er fastsatt.
 
 
Orkla ASA,
Oslo, 3. november 2009
 
Kontakt Orkla Investor Relations:
Siv Merethe S. Brekke, Tel: +47 930 56093