Meldepliktig handel - Aksjer til Ansatte 2009

Det vises til børsmelding av 3. november 2009 om Aksjer til Ansatte 2009.
 
Kjøpskurs, og følgelig antall aksjer ervervet av primærinnsidere, ble fastsatt på grunnlag av Orkla-aksjens sluttkurs 11. november 2009. Kjøpskurs ble dermed fastsatt til 42,20 kroner pr. aksje, etter fradrag for en rabatt på 25 %.
 
Antall aksjer ervervet av primærinnsidere, samt ny beholdning, er vedlagt denne meldingen.
 
Orkla ASA,
Oslo, 12. november 2009
 
Referanse Orkla Investor Relations
Siv Merethe S.Brekke Tel: +47 930 56093