Meldepliktig handel - Aksjer til Ansatte 2010

Vi viser til tidligere melding fra Orkla i dag vedrørende offentliggjøring av primærinnsidere som har kjøpt aksjer i Orkla den 29.10.2010. I tillegg har følgende primærinnsider kjøpt:
Navn: Bjørn Rune Henriksen
Kjøpsbeløp: NOK 20 000
Beholdning aksjer: 1680
Beholdning opsjoner: 0
 
Orkla ASA,
Oslo, 01. november 2010
 
Kontakt Orkla Human Resources:
Natalia Mathisen, Tel: +47 907 46 729
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12