Meldepliktig handel - Aksjer til Ansatte 2010

Ansatte i 27 land har fått tilbud om å kjøpe Orkla-aksjer med rabatt, for alternativt 1 000, 4 000, 12 000, 20 000 eller 28 000 kroner. Kjøpskurs vil være Orkla-aksjens sluttkurs 5. november 2010, fratrukket en rabatt på 30 %.

Tilbudsperioden er 29.10.- 05.11.2010. Programmet for aksjer til ansatte ble introdusert i 1999.

Følgende primærinnsidere har kjøpt aksjer i Orkla ASA den 29.10.2010 (se vedlegg):

Kjøpskurs og antall aksjer ervervet av primærinnsidere, samt ny
beholdning, vil bli meldt etter at kjøpskursen er fastsatt.


Orkla ASA,
Oslo, 01. november 2010

Kontakt Orkla Human Resources:
Natalia Mathisen, Tel: +47 907 46 729


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12