Meldepliktig handel - Aksjer til Ansatte 2010

Det vises til børsmelding av 1. november 2010 om Aksjer til Ansatte
2010.

Kjøpskurs, og følgelig antall aksjer ervervet av primærinnsidere, ble fastsatt på grunnlag av Orkla-aksjens sluttkurs 05. november 2010. Kjøpskurs ble dermed fastsatt til 39,59 kroner pr. aksje, etter fradrag for en rabatt på 30 %.

Antall aksjer ervervet av primærinnsidere, samt ny beholdning, er vedlagt denne meldingen.
 
Orkla ASA,
Oslo, 08. november 2010
 
Kontakt Orkla Investor Relations:
Siv Merethe S. Brekke
Tel.: +47 930 56093
 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12