Meldepliktig handel - Aksjer til ansatte 2011

Ansatte i 25 land har fått tilbud om å kjøpe Orkla-aksjer med rabatt, for alternativt 1 000, 4 000, 12 000, 20 000 eller 28 000 kroner. Kjøpskurs vil være Orkla-aksjens sluttkurs 4. november 2011, fratrukket en rabatt på 30 %.
Tilbudsperioden er 28.10.- 04.11.2011. Programmet for aksjer til ansatte ble introdusert i 1999.
 
Følgende primærinnsidere har kjøpt aksjer i Orkla ASA den 31.10.2011 (se vedlegg).
 
Kjøpskurs og antall aksjer ervervet av primærinnsidere, samt ny
beholdning, vil bli meldt etter at kjøpskursen er fastsatt.

Orkla ASA,
Oslo, 1. november 2011
 
Referanse Orkla Investor Relations:
Rune Helland, Tel.: +47 22 54 44 11
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12