Meldepliktig handel - Aksjer til Ansatte 2012

Ansatte i 25 land har fått tilbud om å kjøpe Orkla-aksjer med rabatt, for alternativt 1 000, 4 000, 12 000, 20 000 eller 28 000 kroner. Kjøpskurs vil være Orkla-aksjens sluttkurs 8. november 2012, fratrukket en rabatt på 30 %.

Tilbudsperioden er 1.11.- 8.11.2012. Programmet for aksjer til ansatte ble introdusert i 1999.

Følgende primærinnsidere har kjøpt aksjer i Orkla ASA den 2.11.2012 (se vedlegg):

Kjøpskurs og antall aksjer ervervet av primærinnsidere, samt ny beholdning, vil bli meldt etter at kjøpskursen er fastsatt.

Orkla ASA,
Oslo, 5. november 2012

Kontakt Orkla Human Resources:
Anette Auestad, Tel: +47 468 16 116

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12