Meldepliktig handel - Aksjer til Ansatte 2012 - Jan Ove Rivenes

I forbindelse med Aksjer til Ansatte programmet 2012 har Jan Ove Rivenes i dag, 5. november, kjøpt aksjer for 28 000 kroner i Orkla ASA. Rivenes eier 8 337 aksjer og 190 000 opsjoner i Orkla.

Kjøpskurs vil være Orkla-aksjens sluttkurs 8. november 2012, fratrukket en rabatt på 30 %. Kjøpskurs og antall aksjer ervervet av primærinnsidere, samt ny beholdning, vil bli meldt etter at kjøpskursen er fastsatt.


Orkla ASA,
Oslo, 5. november 2012

Kontakt Orkla Human Resources:
Anette Auestad, Tel: +47 468 16 116

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12