Meldepliktig handel - aksjer til ansatte

14.12.2004: I henhold til børsmelding datert 26.11.2004 om tilbud til Orklas ansatte om å kjøpe Orkla-aksjer har Orkla i dag overført 224.940 Orkla-aksjer til egne ansatte.

Orklas beholdning av egne aksjer etter disse transaksjoner er 6.526.405 aksjer. Orkla har videre samlet utstedt 1.930.179 opsjoner.  I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til gjenværende del av kontantbonusordningen.