Meldepliktig handel - Anders Berggren

15.08.2005: Orkla innløste 12. august 2005 totalt 9.000 opsjoner i Orkla-aksjer under sitt opsjonsprogram for ledere, hvorav 4.000 opsjoner til strikekurs NOK 127 og 5.000 til NOK 130.

Transaksjonen gjelder følgende primærinnsider:
- Anders Berggren, innløste 4.000 opsjoner til kurs 127 og 5.000 opsjoner til kurs 130 og solgte samtidig 9.000 aksjer i markedet til kurs NOK 255,99.  Hans nye beholdning i Orkla er 4.671 aksjer, 28.000 opsjoner og 5.000 syntetiske opsjoner (kontantbonus).
 
Samlet utstedte opsjoner etter dette er 1.566.875.  I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til 430.500 syntetiske opsjoner i gjenværende del av kontantbonusordningen.
 
Videre eier Orkla 6.162.478 egne aksjer. General­forsamlingens vedtak om å amortisere 4.016.071 aksjer ventes effektuert i august d.å.  Når denne er gjennomført, vil Orklas beholdning av egne aksjer være 2.146.407.