Meldepliktig handel - Anders Berggren

25.11.2005: Orkla innløste 24. november 9.000 opsjoner i Orkla-aksjer under sitt opsjonsprogram for ledere, hhv. 5.000 til kurs NOK 130 og 4.000 til kurs NOK 127.

Anders Berggren, investeringsdirektør i Orkla ASA, innløste nevnte opsjoner og solgte samtidig 9.000 aksjer i markedet til snittkurs NOK 250,06.  Videre har nærstående til Berggren solgt og han selv kjøpt 571 aksjer i Orkla til kurs NOK 251.  Hans, inklusive nærståendes, nye beholdning i Orkla ASA er 4.671 aksjer, 19.000 opsjoner og 5.000 syntetiske opsjoner (kontantbonus).
 
Samlet utstedte opsjoner etter dette er 1.502.975.  I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til 420.500 syntetiske opsjoner i gjenværende del av kontantbonusordningen.
 
Videre eier Orkla 2.057.674 egne aksjer.