Meldepliktig handel - ansatte aksjer 2007

I henhold til børsmelding datert 19. november 2007 om tilbud til Orklas ansatte om å kjøpe Orkla-aksjer, har Orkla i dag den 19. desember 2007 overført 843 900 Orkla-aksjer til egne ansatte.

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 12 037 390 aksjer.
 
Samlet utstedte opsjoner er 8 307 170.  I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 1 400 000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til 701 500 syntetiske opsjoner i gjenværende del av kontantbonusordningen.
 
 
 
Referanse:
Siv Merethe S. Brekke, Orkla Investor Relations.
Tel.: +47 2254 4455