Meldepliktig handel - ansatte aksjer 2008

I henhold til børsmelding datert 13. november 2008 om tilbud til Orklas ansatte om å kjøpe Orkla-aksjer, har Orkla den 12. desember 2008 overført 1 990 613 Orkla-aksjer til egne ansatte.
 
Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 12 051 772 aksjer.
 
Samlet utstedte opsjoner er 10 647 165.  I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 1 400 000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til 601 500 syntetiske opsjoner i gjenværende del av kontantbonusordningen.
 
 
Orkla ASA
Oslo, 15. desember 2007
 
Referanse:
Rune Helland, Direktør Orkla Investor Relations.
Tel.: +47 2254 4411