Meldepliktig handel – ansatte aksjer 2009

Vi ser til børsmelding datert 12. november 2009 om tilbud til Orklas ansatte om å kjøpe Orkla-aksjer.  Orkla har i dag den 16. desember 2009 overført 1 289 452 Orkla-aksjer til egne ansatte.
 
Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 9 857 815 aksjer.
 
Samlet utstedte opsjoner for Orkla er 14 967 000 opsjoner. I tillegg har Orkla en sikring gjennom et finansielt, kontantavregnet derivat på 600 000 underliggende aksjer knyttet til opsjonsprogrammene.

Orkla ASA,
Oslo, 16. desember 2009

Kontakt Orkla Investor Relations:
Siv Merethe S. Brekke, Tel: +47 2254 4455


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12