Meldepliktig handel - ansatte aksjer 2010

 Vi ser til børsmelding datert 1. november 2010 om tilbud til Orklas ansatte om å kjøpe Orkla-aksjer. Orkla har i dag den 9. desember 2010 overført 1 525 490 Orkla-aksjer til egne ansatte.

 Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 7 522 325 aksjer.

Samlet utstedte opsjoner for Orkla er 20 652 000 opsjoner. I tillegg har Orkla en sikring gjennom et finansielt, kontantavregnet derivat på 600 000 underliggende aksjer knyttet til opsjonsprogrammene.

 

Orkla ASA,
Oslo, 9. desember 2010


Kontakt Orkla Investor Relations:

Rune Helland, Tel: +47 2254 4411

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12