Meldepliktig handel - ansatteaksjer

Alle ansatte i Norge, Danmark, Finland, Sverige og USA har fått tilbud om å kjøpe 50 eller 100 aksjer i Orkla til kurs NOK 139,- fratrukket en rabatt på 20%. Programmet for aksjer til ansatte ble introdusert i 1999. Tilbudsperioden er 16.11-26.11.2001.

Følgende primærinnsidere har kjøpt 100 aksjer i Orkla ASA til kurs NOK 111,20 den 22.11.2001:

Konsernsjef Finn Jebsen og nærstående får en total beholdning etter kjøp på 193.204 aksjer.
Adm. dir. Halvor Stenstadvold, Orkla ASA, får en total beholdning etter kjøp på 5.300 aksjer.
Adm. dir. Roar Engeland, Orkla ASA, får en total beholdning etter kjøp på 4.302 aksjer.
Adm. dir. Dag J. Opedal, Orkla ASA, får en total beholdning etter kjøp på 11.763 aksjer.
Økonomidir. Terje Andersen, Orkla ASA får en total beholdning etter kjøp på 2.300 aksjer.
Dir. Finans Erik Barkald, Orkla ASA får en total beholdning etter kjøp på 100 aksjer.
Investeringssjef Anders Berggren, Orkla ASA, og nærstående får en total beholdning etter kjøp på 2.871 aksjer.
Revisjonssjef Fridthjof Røer, Orkla ASA, og nærstående får en total beholdning etter kjøp på 1.680 aksjer.
Juridisk dir. Karl-Otto Tveter, Orkla ASA får en total beholdning etter kjøp på 300 aksjer.
Investeringssjef Ola Uhre, Orkla ASA får en total beholdning etter kjøp på 5.215 aksjer.
Personaldir. Tor Aamot, Orkla ASA, får en total beholdning etter kjøp på 4.800 aksjer.
Adm. dir. Håkon C Andersen, Orkla Foods, får en total beholdning etter kjøp på 7.502 aksjer.
VD Lars Freiholtz, Procordia Food får en total beholdning etter kjøp på 100 aksjer.
Adm. dir. John Jørgensen, Orkla Brands, får en total beholdning etter kjøp på 26.860 aksjer.
Adm. dir. Jan Lindh, Orkla Media, får en total beholdning etter kjøp på 32.728 aksjer.
Dir. Torkild Nordberg, Lilleborg, får en total beholdning etter kjøp på 300 aksjer.
Adm. dir. Per A. Sørlie, Borregaard, får en total beholdning etter kjøp på 5.300 aksjer.
Styreformann Egil M. Ullebø, Borregaard, får en total beholdning etter kjøp på 61.897 aksjer.
Dir. Gunnar Vikstrøm, Borregaard LignoTech, får en total beholdning etter kjøp på 4.000 aksjer.
Observatør i styret i Orkla ASA Eva Bergquist får en total beholdning etter kjøp på 300 aksjer.
Ansattevalgt varamann til styret i Orkla ASA Steinar N. Johansen får en total beholdning etter kjøp på 300 aksjer.
Ansattevalgt varamann til styret i Orkla ASA Benny Løfgren får en total beholdning etter kjøp på 100 aksjer.
Ansattevalgt varamann til styret i Orkla ASA Tom Rune Stokstad får en total beholdning etter kjøp på 858 aksjer.
Ansattevalgt styremedlem i Orkla ASA Arvid Strand får en total beholdning etter kjøp på 100 aksjer.
Ansattevalgt styremedlem i Orkla ASA Stein Stugu får en total beholdning etter kjøp på 348 aksjer.