Meldepliktig handel - Åse Aulie Michelet

Åse Aulie Michelet, medlem av styret i Orkla ASA, har den 23. mai 2008 kjøpt 6 000 aksjer i Orkla ASA til en snittkurs på 77,20 kroner.
 
Etter denne transaksjonen eier Åse Aulie Michelet og nærstående 8 500 aksjer i Orkla ASA.

Orkla ASA,
Oslo, 26. mai 2008
 
Referanse:
Lars Røsæg, Orkla Investor Relations,
Tel.: +47 2254 4426